Regulamin

Usługi znakowania odzieży są wykonywane w pracowni Hafty-Bytom, zwanej w dalszej części regulaminu jako PRACOWNIA, przy ulicy Chorzowskiej 59-C w Bytomiu.

 

ZLECENIA I PROJEKTY - zasady funkcjonowania

 • PRACOWNIA nie wykonuje zleceń od klientów detalicznych.
 • Zlecenia przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Można je złożyć przez e-mail lub w pracowni przy ulicy Chorzowskiej 59C, w Bytomiu.
 • Nie przyjmujemy zamówień przez telefon.
 • Usługi są świadczone na miejscu, na towarze zakupionym w pracowni lub powierzonym przez zleceniodawcę.
 • Harmonogram zleceń jest tworzony w-g kolejności ich przyjmowania.
 • Do wprowadzenia zlecenia jest wymagany e-mail i telefon zlecającego.
 • Zatwierdzony projekt pozostaje zapisany na zabezpieczonym serwerze PRACOWNI.
 • Zmiany projektów wymagają ustaleń i mogą wpłynąć na cenę usługi.
 • Każda zmiana projektu (np.: poprawione logo) wymaga skutecznego zgłoszenia przez klienta i zwrotnego potwierdzenia ze strony PRACOWNI. Jeżeli nowy projekt nie będzie potwierdzony przez pracownię oznacza to, że będzie wykonany stary i PRACOWNIA nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • Zlecenia jednostkowe i projekty wymagające większej ilości czasu mogą być przesunięte na piątek lub odsunięte w czasie, aż do dogodnego terminu, który nie zakłóci harmonogramu dużych zleceń.
 • Termin wykonania dużych zleceń należy ustalać z wyprzedzeniem kilkudniowym.
 • Ustalony termin zlecenia może ulec zmianie.
 • Przed odbiorem zlecenia wymagany jest kontakt telefoniczny.

 


 

TOWAR POWIERZONY

Pracownia może odmówić przyjęcia towaru jeśli nie jest on przystosowany do haftu lub nadruku, lub posiada już naniesione nadruki.

Klient jest zobowiązany o poinformowaniu PRACOWNI jaka jest wartość powierzonego towaru.

W przypadku dużej dysproporcji pomiędzy ceną towaru, a ceną usługi – pracownia może odmówić realizacji.

Gadżety i ubrania, które nie są typowym produktem reklamowym i nie zostały zakupione w naszej pracowni podlegają innym zasadom wycen.

Ponadto.

PRACOWNIA może odmówić wykonania zlecenia na towarze nie będącym odzieżą reklamową lub nie przystosowanym do haftu lub termo-transferu.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonywania haftu na towarze powierzonym – PRACOWNIA może przerwać wykonanie zlecenia.

PRACOWNIA nie ponosi odpowiedzialności za powierzony towar w przypadku jego uszkodzenia.

 


 

WYCENY I CENY USŁUG

 • Wycena „przez telefon” nie jest możliwa.
 • Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie.
 • Cena usługi może ulec zmianie w szczególności gdy zmieni się ilość towaru powierzonego względem ilości z zapytania.
 • Ustalone ceny usług obowiązują przez 6 miesięcy i zazwyczaj obowiązują końca roku kalendarzowego. W raz z nadejściem nowego roku ceny mogą ulec zmianie.

 

Niezbędne informacje do wyceny:

 • ilość haftów lub termo-transferów
 • wielkość logotypu
 • ilość kolorów
 • umiejscowienie na towarze
 • wymagany plik graficzny dla zleceń indywidualnych – np.: od firm lub klubów
 • wymagany plik graficzny wektorowy dla zleceń od pośredników – np.: agencji reklamowych

 

Odpowiedź na przesłane zapytanie może potrwać do 48 godzin. Jeśli wycena nie zostanie dokonana, zalecany jest kontakt telefoniczny w celu weryfikacji dostarczenia wiadomości.

Cena zleży od stopnia skomplikowania logotypu.

Na cenę również ma wpływ czas interwału zmiany na maszynie - czyli cały proces znakowania, od odpakowania produktu, poprzez wykonanie haftu, aż do poskładania lub spakowania produktu na do odbioru.

Wycena jest szacowana zawsze do nakładu 6 sztuk.

Poniżej przedstawiono prosty schemat przeliczeń przy mniejszym nakładzie niż 6 sztuk

 

Jeżeli przykładowy haft w nakładzie 6-ciu sztuk jest wyceniony na 10 PLN to:

 • Przy 1 sztuce kosztuje: 20 PLN
 • Przy 2 sztukach: 17,50 PLN / 1 szt
 • przy 3 sztukach : 15 PLN / 1 szt
 • przy 4 sztukach: 13,50 PLN / 1 szt
 • Przy 5 sztukach: 12 PLN / 1 szt

 

Przy ilościach powyżej 50 sztuk, PRACOWANIA może narzucić konieczność wykonania haftu próbnego – płatnego.

Ceny haftów w nakładach powyżej 100 sztuk zawsze są ustalane w oparciu o ilość ściegów w programie i haft próbny i interwał zmiany wkładu na maszynach.

 


 

REKLAMACJE

Reklamacja nie może być zgłoszona później niż 14 dni od odbioru towaru.

Reklamacje są rozpatrywane w czasie 30 dni od momentu jej złożenia w PRACOWNI.

 

PRACOWNIA uwzględni reklamację w zakresie usług haftu i termo-transferu w przypadku gdy dojdzie do pomyłki ze strony pracowni, czyli:

 • źle dobranego motywu – pomyłki przy wyborze logotypu, wcześniej zatwierdzonego
 • złym doborze koloru nici* lub termo-transferu
 • złej wielkości haftu* lub termo-transferu względem przesłanego do klienta
 • zatwierdzonego modelu i kolorów zamawianego towaru

 

PRACOWNIA nie uwzględni reklamacji w przypadku:

 • Gdy haft lub termo-transfer „nie podoba się”.
 • Gdy powierzony towar ulegnie jednostkowemu uszkodzeniu, materiał przerwie się z powodu zbyt niskiej gramatury podczas haftu lub ulegnie przebarwieniu, odkształceniu przy termo-transferze z lub sublimacji.

 

 

Script logo