Regulamin

Usługi znakowania odzieży są wykonywane w pracowni Hafty-Bytom, zwanej w dalszej części regulaminu jako PRACOWNIA, przy ulicy Chorzowskiej 59-C w Bytomiu.

 

ZLECENIA I PROJEKTY - zasady funkcjonowania

 • PRACOWNIA nie wykonuje zleceń od klientów detalicznych.
 • Zlecenia przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Można je złożyć przez e-mail lub w pracowni przy ulicy Chorzowskiej 59C, w Bytomiu.
 • Nie przyjmujemy zamówień przez telefon.
 • Usługi są świadczone na miejscu, na towarze zakupionym w pracowni lub powierzonym przez zleceniodawcę.
 • Harmonogram zleceń jest tworzony w-g kolejności ich przyjmowania.
 • Do wprowadzenia zlecenia jest wymagany e-mail i telefon zlecającego.
 • Zatwierdzony projekt pozostaje zapisany na zabezpieczonym serwerze PRACOWNI.
 • Zmiany projektów wymagają ustaleń i mogą wpłynąć na cenę usługi.
 • Każda zmiana projektu (np.: poprawione logo) wymaga skutecznego zgłoszenia przez klienta i zwrotnego potwierdzenia ze strony PRACOWNI. Jeżeli nowy projekt nie będzie potwierdzony przez pracownię oznacza to, że będzie wykonany stary i PRACOWNIA nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • Zlecenia jednostkowe i projekty wymagające większej ilości czasu mogą być przesunięte na piątek lub odsunięte w czasie, aż do dogodnego terminu, który nie zakłóci harmonogramu dużych zleceń.
 • Termin wykonania dużych zleceń należy ustalać z wyprzedzeniem kilkudniowym.
 • Ustalony termin zlecenia może ulec zmianie.
 • Przed odbiorem zlecenia wymagany jest kontakt telefoniczny.

 


 

TOWAR POWIERZONY

Klient jest zobowiązany o poinformowaniu PRACOWNI jaka jest wartość powierzonego towaru.

W przypadku dużej dysproporcji pomiędzy ceną towaru, a ceną usługi – pracownia może odmówić realizacji.

Gadżety i ubrania, które nie są typowym produktem reklamowym i nie zostały zakupione w naszej pracowni podlegają innym zasadom wycen. Ponadto

PRACOWNIA może odmówić wykonania zlecenia na towarze nie będącym odzieżą reklamową lub nie przystosowanym do haftu lub termo-transferu.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonywania haftu na towarze powierzonym – PRACOWNIA może przerwać wykonanie zlecenia.

PRACOWNIA nie ponosi odpowiedzialności za powierzony towar w przypadku jego uszkodzenia.

 


 

WYCENY I CENY USŁUG

 • Wycena „przez telefon” nie jest możliwa.
 • Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie.
 • Cena usługi może ulec zmianie w szczególności gdy zmieni się ilość towaru powierzonego względem ilości z zapytania.
 • Ustalone ceny usług obowiązują przez 6 miesięcy i zazwyczaj obowiązują końca roku kalendarzowego. W raz z nadejściem nowego roku ceny mogą ulec zmianie.

 

Niezbędne informacje do wyceny:

 • ilość haftów
 • wielkość haftów
 • ilość kolorów
 • umiejscowienie na towarze
 • wymagany plik graficzny dla zleceń indywidualnych – np.: od firm lub klubów
 • wymagany plik graficzny wektorowy dla zleceń od pośredników – np.: agencji reklamowych

 

Odpowiedź na przesłane zapytanie może potrwać do 48 godzin. Jeśli wycena nie zostanie dokonana, zalecany jest kontakt telefoniczny w celu weryfikacji dostarczenia wiadomości.

Cena zleży od ilości haftów, wielkości, pokrycia w procentach i stopnia jego skomplikowania.

Na cenę również ma wpływ czas interwału zmiany na maszynie - czyli cały proces znakowania, od odpakowania produktu, poprzez wykonanie haftu, aż do poskładania lub spakowania produktu na do odbioru.

Wycena jest dokonywana zawsze do nakładu 6 sztuk.

Poniżej przedstawiono prosty schemat przeliczeń przy mniejszym nakładzie niż 6 sztuk

 

Jeżeli przykładowy haft w nakładzie 6-ciu sztuk jest wyceniony na 10 PLN to:

 • Przy 1 sztuce kosztuje: 20 PLN
 • Przy 2 sztukach: 17,50 PLN / 1 szt
 • przy 3 sztukach : 15 PLN / 1 szt
 • przy 4 sztukach: 13,50 PLN / 1 szt
 • Przy 5 sztukach: 12 PLN / 1 szt

 

Przy ilościach powyżej 50 sztuk, PRACOWANIA może narzucić konieczność wykonania haftu próbnego – płatnego.

Ceny haftów w nakładach powyżej 100 sztuk zawsze są ustalane w oparciu o ilość ściegów w programie i haft próbny i interwał zmiany wkładu na maszynach.

 


 

REKLAMACJE

Reklamacja nie może być zgłoszona później niż 14 dni od odbioru towaru.

Reklamacje są rozpatrywane w czasie 30 dni od momentu jej złożenia w PRACOWNI.

 

PRACOWNIA uwzględni reklamację w zakresie usług haftu i termo-transferu w przypadku gdy dojdzie do pomyłki ze strony pracowni, czyli:

 • źle dobranego motywu – pomyłki przy wyborze logotypu, wcześniej zatwierdzonego
 • złym doborze koloru nici* lub termo-transferu
 • złej wielkości haftu* lub termo-transferu względem przesłanego do klienta
 • zatwierdzonego modelu i kolorów zamawianego towaru

 

PRACOWNIA nie uwzględni reklamacji w przypadku:

 • Gdy haft lub termo-transfer „nie podoba się”.
 • Gdy powierzony towar ulegnie jednostkowemu uszkodzeniu, materiał przerwie się z powodu zbyt niskiej gramatury podczas haftu lub ulegnie przebarwieniu, odkształceniu przy termo-transferze z lub sublimacji.

 

 

Script logo